KATILIMCILAR

Davetli Katılımcılar
Prof. Dr. Mehmet Narlı (Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Beyhan Kanter (Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Kemal Timür (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Prof. Dr. Muharrem Dayanç (İ. Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Zeki Taştan (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Ahmet Koçak( İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Ali Cançelik (Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Ali Kurt (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç Dr. Bahtiyar Aslan (Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Mehmet Güneş (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Muhammet Hüküm (Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Yasin Beyaz( Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Aydın (Doğu Akdeniz Üniversitesi/ KKTC)
Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Şahan (Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Dr. Öğretim Üyesi Tarık Özçelik (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Dr. Öğretim Üyesi Zafer Özdemir (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Tahsin Yıldırım (Araştırmacı-Yazar)