SEMPOZYUM PROGRAMI

AÇILIŞ
27 Aralık 2020 PAZAR /10:00-11:15
AÇILIŞ OTURUMU
27 Aralık 2020 PAZAR/ Saat: 11:20-12.00
Prof. Dr. Mehmet Narlı (Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
“Dininin ve Milletinin Ruhunu Karakteri Yapan Mehmet Âkif”

 1. OTURUM (SIRAT- )
  27 Aralık 2020 PAZAR /Saat: 12:05- 13:05

  Oturum Başkanı (Doç. Dr. M. Mertoğlu)
  Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu: “ İslamcı Düşüncenin Amiral Gemisi: Sermuharriri Mehmed Âkif Olan Sırat-ı Müstakim / Sebilürreşad Dergisi”
  Dr. Öğr. Üyesi Tarık Özçelik: “Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad’ın Türk Basın Tarihi Açısından Önemi”
  Doç. Dr. Muhammed Hüküm: “Bir İdeoloji Çekirdeği Olarak Sebilürreşad’ın Sırat-ı Müstakim Yılları”
  Doç Dr. Ahmet Koçak: “İslamcı Düşüncenin ve Dergiciliğin Prototipi Olarak Sıratımüstakim ve Hikmet Dergileri”
 2. OTURUM
  27 Aralık 2020 PAZAR/ Saat: 14:00-15.00

  Oturum Başkanı (Prof. Dr. Zeki Taştan)
  Prof. Dr. Zeki Taştan : “Tepedelenli Nazım’ın Sırat-ı Müstakimdeki Şiirleri”
  Tahsin Yıldırım (Araştırmacı-Yazar): “Sırat-ı müstakim ve Sebilürreşat Dergilerinin Çıkışlarının Matbuattaki Akisleri”
  Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın: ““Eşref Edip’in Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad Dergilerindeki Rolü”
  Dr. Öğr. Üyesi Zafer Özdemir: “Sırat-ı Müstakim Dergisinde Şiirle Düşünme Örneği ” ‘Osmanlı Bayrağı’ “
 3. OTURUM
  27 Aralık 2020 PAZAR/ Saat: 15:010-16:25

  Oturum Başkanı (Prof. Dr. Muharrem Dayanç)
  Prof. Dr. Muharrem Dayanç: “Farklı Düşüncelerin Benzer Müdavimleri: Mehmet Akif-Ömer Seyfettin Örneği”
  Prof. Dr. Kemal Timur “İstiklal Marşı’nı Anma Programları Çerçevesinde İnandıklarını Yaşayan Samimi İnsan Âkif ”
  Doç Dr. Bahtiyar Aslan : “Zorunlu Estetik ve Mehmet Âkif’in Şiiri”
  Doç. Dr. Ali Kurt : “Berlin Hatıraları’nı İstiklal Marşı’nın Mukaddimesi Olarak Okumak”
  Doç. Dr. Yasin Beyaz: “Vatanından Uzakta Bir İstiklâl Şairi: Mehmet Âkif”
 1. OTURUM
  27 Aralık 2020 PAZAR/ Saat: 16:20-17.20

  Oturum Başkanı (Prof. Dr. Beyhan Kanter:)
  Prof. Dr. Beyhan Kanter: “Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Bedensel ve Ruhsal Izdırap Olarak Hastalık”
  Doç. Dr. Mehmet Güneş: “Mehmet Âkif’in ‘Mahalle Kahvesi’ Manzum Hikâyesi ile Sait Faik’in ‘Mahalle Kahvesi’ Hikâyesini Niyet Boyutundan Okumak”
  Doç. Dr. Ali Cançelik: “Mehmet Akif Ersoy Şiirlerinde Ümit ve Ümitsizlik Temaları”
  Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Şahan: Mehmet Âkif Ersoy Şiirlerinde Hikâye ve Fıkra Üslubu”